Rodzicielstwo Bliskości

Rodzicielstwo bliskości w Wiosce Antypody Nie ma dzieci, są ludzie". - mówił Korczak. Dziecko musi być traktowane jak pełnoprawny obywatel. Jako osoba, która ma swoją podmiotowość. Dziecko ma prawo do swoich wyborów, do swoich błędów, do swojego głosu. Dbamy więc o potrzeby, prośby, uczucia. Nie piętnujemy, nie oceniamy. Szukamy przyczyny niepożądanych zachowań i modulujemy je. Podążamy za dziećmi i towarzyszymy im w ich wzrastaniu.

Rodzicielstwo bliskości w opiece nad dziećmi to podejście, które podkreśla znaczenie budowania silnej więzi emocjonalnej między opiekunem a dzieckiem. Metoda ta koncentruje się na szybkim zaspokajaniu potrzeb dziecka i reagowaniu na nie, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa i miłości. W rodzicielstwie bliskości opiekunowie priorytetowo traktują bliskość fizyczną, taką jak noszenie dziecka i tulenie, aby wzmocnić poczucie więzi i zaufania. Angażują się również w częsty kontakt wzrokowy, delikatny dotyk i aktywne słuchanie, aby poprawić komunikację i zrozumienie. Praktykując rodzicielstwo bliskości, opiekunowie dążą do stworzenia opiekuńczego środowiska, które promuje dobre samopoczucie emocjonalne i zdrowy rozwój dzieci. Podejście to uznaje, że bezpieczne przywiązanie między dzieckiem a jego opiekunem stanowi podstawę pozytywnych relacji i odporności emocjonalnej w późniejszym życiu.